Thứ hai, 3/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 132

Đảo Ngọc Vừng- Đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc

- Đảo Ngọc Vừng- Đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc.- Công ước luật biển năm 1982, với sự tham gia của hơn 140 quốc gia và Việt nam. Khách mời là: PGS – Vũ Thanh Ca- Chuyên gia nghiên cứu Biển Đông – Nguyên vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ trao đổi về vấn đề này.

  

 

Nguồn: http://vov1.vov.vn/tim-hieu-bien-dao-viet-nam/dao-ngoc-vung-dao-tien-tieu-vung-dong-bac-182020-c183-62083.aspx

Nguồn tin: http://vov1.vov.vn/tim-hieu-bien-dao-viet-nam/dao-ngoc-vung-dao-tien-tieu-vung-dong-bac-182020-c183-62083.aspx

87