Thứ ba, 19/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 129

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thực hiện theo công văn số 689- CV/BTGQU về quán triệt, triển khai chỉ chị số 42 - CT/TW của Ban bí thư về tăng cường tự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chi bộ trường THPT Tân Phong gửi đến các đồng chí nội dung chỉ thị 42 - CT/TW(đính kèm văn bản)

Tin cùng chuyên mục

87