Thứ năm, 7/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 513

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN ĐỊA LÝ

 

 

 

T TRƯỜNG THPT TÂN PHONG

TỔ ĐỊA LÝ

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢ NĂM

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: ĐỊA KHỐI: 12

 

 

 

 

TUẦN

TIẾT

NỘI DUNG DẠY HỌC

GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học

 

1

14/8 - 20/8

1

Hướng dẫn phương pháp học tập

 

 

2

21 - 27/8

2

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

 

 

3

28/8 - 3/9

3

Bài 2: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

Bản đồ Tự nhiên Việt Nam

 

 

4

4 - 10/9

4

Bài 3: Vẽ lược đồ Việt Nam

Bài 4,5 Không dạy

 

5

11 - 17/9

5

Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Bản đồ Tự nhiên Việt Nam

Atlat địa lý Việt Nam

 

6

18 - 24/9

6

Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi ( tiếp theo)

Bản đồ Tự nhiên Việt Nam

Atlat địa lý Việt Nam

 

7

25/9 - 1/10

7

Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Atlat địa lý Việt Nam

 

8

2 - 8/10

8

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bản đồ Tự nhiên Việt Nam

 

 

9

9 - 15/10

9

Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( tiếp theo)

Bản đồ Tự nhiên Việt Nam

Kiểm tra từ bài 1 – bài 10

 

10

16 - 22/10

10

Kiềm tra 1 tiết

 

 

11

23 - 29/10

11

Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bản đồ Tự nhiên Việt Nam

 

 

12

30 - 5/11

12

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng ( tiếp theo)

Bản đồ Tự nhiên Việt Nam

Atlat địa lý Việt Nam

 

13

6 - 12/11

13

Bài 13 Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Bản đồ Tự nhiên Việt Nam

Atlat địa lý Việt Nam

 

14

13 - 19/11

14

Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 

 

15

20 - 26/11

15

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Atlat địa lý Việt Nam

 

16

27/11 - 3/12

16

Bài 16: Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư

Atlat địa lý Việt Nam

 

17(4 - 10/12

17

ÔN TẬP

 

 

18(11-17/12

18

KIỂM TRA HKI

 

 

19(18 -24)

19

Bài17: Lao động và việc làm

 

 

25/12 -31/12

 

NGOẠI KHÓA

 

 

 

 

HỌC KỲ II (Bắt đầu từ 1/1/2018)

 

 

20

1– 7/1/2018

20

21

Bài 18: Đô thị hóa

Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về TNBQ

Atlat địa lý Việt Nam

 

21

8/1 - 14/1

22

23

Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài 21: Mục 3 Không dạy; Câu hỏi bài tập 3 - Không yêu cầu HS trả lời

 

 

22

15/1 - 21/1

24

25

Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

 

Bài 22: Mục 1 ngành trồng trọt - phần b - Không dạy Mục 2 - Ngành chăn nuôi; phần b không dạy: dê, cừu

Bài 23: Bài tập 1, ý b - Không yêu cầu HS làm

 

23

22 - 28/1

26

 

27

Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

 

Bài 24: Mục 2 Lâm nghiệp phần b Tài nguyên rừng bị suy thoái nhiều – Không dạy

Bài 25: Mục 1 Các nhân tố tác động tổ chức lãnh thổ NN: Không dạy

 

24

29/1 - 4/2

28

29

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 27:Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

- Atlat địa lý Việt Nam

- Bản đồ công nghiệp Việt Nam

 

 

25

5/2 - 11/2

30

 

31

Bài 28: vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhân xét và giải thích sự chuyển dịch công nghiệp

 

Bài 28: Mục 2 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ CN - không dạy

- Atlat địa lý Việt Nam

 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

(từ 12/2 – 25/2/2018)

 

 

26

26/2 - 4/3

32

 

33

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành GTVT và TTLL

Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

- Atlat địa lý Việt Nam

 

 

27

5/3 - 11/3

34

 

35

Bài 32: vấn đề khai thác thế mạnh Trung du và miền núi Bắc bộ

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐB sông Hồng

Bài 32: Mục 1 Khái quát chung: Chỉ dạy phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lý – Phần còn lại không dạy

- Bản đồ thương mại Việt Nam

 

28

12- 18/3

36

37

Kiểm tra 1 tiết

Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội Bắc Trung bộ

Bài 34: Không dạy

Bài 35 – 36: Mục 1 Khái quát chung: Chỉ dạy phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lý - Phần còn lại không dạy

 

29

19 - 25/3

38

 

39

Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội Duyên hải Nam trung bộ

Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Atlat địa lý Việt Nam

Bài 37: Mục 1 Khái quát chung: Chỉ dạy phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, VTĐL– Phần còn lại không dạy

 

30

26/3 - 1/4

40

 

 

41

Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông nam bộ

- Atlat địa lý Việt Nam

 

Bài 39: Mục 2 Các thế mạnh và hạn chế của vùng – Không dạy

 

 

31

2/4 - 8/4

42

 

43

Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam bộ

Bài 41: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu long

- Atlat địa lý Việt Nam

Bài 41: Mục 1 Các bộ phận hợp thành ĐBSCL – Chỉ dạy nội dung về phạm vi lạnh thổ, tên các tỉnh, TP, vị trí địa lý của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy

 

32

9/4 - 15/4

44

 

45

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

 

  • Atlat địa lý Việt Nam

 

33

16/4 - 22/4

46

47

Ôn tập

Ôn tập

Nội dung từ HKII

 

34 (23-29/4)

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II

 

 

35

30/4 - 6/5

48

49

Bài 44 – 45: Địa lý địa phương

 

 

36 (7– 13/5)

50

51

Ôn tập thi tốt nghiệp

 

 

37(14 – 20/5

52

53

Ôn tập thi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT TÂN PHONG

TỔ ĐỊA LÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢ NĂM

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: ĐỊA KHỐI: 11

 

 

 

TUẦN

TIẾT

NỘI DUNG DẠY HỌC

GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học

 

1

14/8 - 20/8

1

Hướng dẫn phương pháp học tập

 

 

2

21 - 27/8

2

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển KT- XH của các nhóm nước. Cuộc cách mạng KH và công nghệ

Bản đồ thế giới

 

3

28/8 - 3/9

3

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

 

 

4

4 - 10/9

4

Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

 

 

5

11 - 17/9

5

Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

 

 

6

18 - 24/9

6

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực – Tiết 1: Châu Phi

Bản đồ châu Phi

 

7

25/9 - 1/10

7

Bài 5: Tiết 2: Một số vấn đề của Mỹ La Tinh

Bản đồ châu Mỹ

 

8

2 - 8/10

8

Bài 5: Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á

Bản đồ châu Á

 

9

9 - 15/10

9

Kiểm tra 1 tiết

Từ bài 1 đến bài 5

 

10

16 - 22/10

10

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - Tiết 1: Tự nhiên và dân cư

Bản đồ thế giới

Bản đồ Hoa Kỳ

 

11(23-29/10

11

Bài 6: Tiết 2: Kinh tế

Bản đồ kinh tế Hoa Kỳ

 

12

30 - 5/11

12

Bài 6: Tiết 3: Thực hành Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ SX

Bản đồ kinh tế Hoa Kỳ

 

13

6 - 12/11

13

Bài 7: Liên minh châu Âu – Tiết 1: EU Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Bài 7 Tiết 4: Không dạy

Bản đồ hành chính châu Âu

 

14

13 - 19/11

14

Bài 7: Tiết 2: EU hợp tác liên kết để cùng phát triển

 

 

15

20 - 26/11

15

Bài 7: Tiết 3: Thực hành Tìm hiểu về liên minh châu Âu

 

 

16

27/11 - 3/12

16

Bài 8: Liên bang Nga – Tiết 1: Tự nhiên và xã hội

Toàn bộ nội dung HKI

 

17(4 - 10/12

17

ÔN TẬP

 

 

18(11-17/12

18

KIỂM TRA HKI

 

 

19(18 -24)

19

Luyện tập thực hành

Bản đồ Liên Bang Nga

 

25-31/12

 

NGOẠI KHÓA

 

 

 

 

HỌC KỲ II (Bắt đầu từ 1/1/2018)

 

 

20

1– 7/1/2018

20

Bài 8: Tiết 2: Kinh tế LBNga

Bản đồ Liên Bang Nga

 

21

8/1 - 14/1

21

 

 

Bài 8: Tiết 3: Thực hành Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga

Bản đồ Liên Bang Nga

 

22

15/1 - 21/1

22

 

 

Bài 9: Nhật Bản - Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển kinh tế

Bản đồ Nhật Bản

 

23

22 - 28/1

23

 

 

Bài 9: Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng KT Nhật Bản

Bản đồ Nhật Bản

 

24

29/1 - 4/2

24

 

Bài 9: Tiết 3: Thực hành về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

 

 

25

5/2 - 11/2

25

 

 

Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa – Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

Bản đồ tự nhiên Trung Quốc

 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

(từ 12/2 – 25/2/2018)

 

26

26/2 - 4/3

26

 

Bài 10: Tiết 2: Kinh tế Trung Quốc

Bản đồ Kinh tế Trung Quốc

 

27

5/3 - 11/3

27

 

Bài 10: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi kinh tế TQ

 

 

28(12- 18/3)

28

Kiểm tra 1 tiết

Nội dung từ bài 8 - 9

 

29

19 - 25/3

29

 

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á – Tiết 1:Tự nhiên, dân cư và XH

Bản đồ Đông Nam Á

 

30

26/3 - 1/4

30

 

Bài 11: Tiết 2: Kinh tế Đông Nam Á

 

 

31

2/4 - 8/4

31

 

Bài 11: Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á

 

 

32

9/4 - 15/4

32

Bài 11: Tiết 4 TH : Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

 

 

33(16 - 22/4

33

Ôn tập

Toàn bộ chương trình HKII

 

34(17- 23/4)

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II

 

 

35(30 - 6/5)

34

Bài 12- tiết 2 Thực hành Tìm hiểu về dân cư Ô-xtray-li-a

Bài 12: Tiết 1

Không dạy

 

36 (7– 13/5)

35

Rèn kỹ năng thực hành

 

 

37(14 –20/5

36

Rèn kỹ năng thực hành

Các dạng biểu đồ

 

 

TRƯỜNG THPT TÂN PHONG

TỔ ĐỊA LÝ

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢ NĂM

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: ĐỊA KHỐI: 10

 

 

 

TUẦN

TIẾT

NỘI DUNG DẠY HỌC

GHI CHÚ

Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học

 

1

14/8 - 20/8

1

2

Hướng dẫn học môn địa lý

Ôn tập: Các dạng biểu đồ

 

 

2

21 - 27/8

3

 

4

Bài 2: Một số PP biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Bài 1: Không dạy

 

Bản đồ thế giới

 

3

28/8 - 3/9

5

 

6

Bài 4: Thực hành: Xác định một số PP biểu hiện các đối tượng ĐL

Bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất

 

 

Quả địa cầu

 

4

4 - 10/9

7

 

8

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái đất

Bài 7: Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

 

Quả địa cầu

 

5

11 - 17/9

9

 

10

Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất

Một số tranh ảnh về núi lửa

 

6

18 - 24/9

11

 

12

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất ( tt)

Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Một số tranh ảnh về hang động , núi lửa

 

7

25/9 - 1/10

13

 

14

Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất

Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 11: Mục I, phần 1:Không dạy

 

8

2 - 8/10

15

 

16

Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên TĐ. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bài 13: Mục I Không dạy

Bài 14:Mục II, phần 2b không làm

- Bản đồ các đới khí hậu

 

9

9 - 15/10

17

18

Ôn tập

Kiểm tra 1 tiết

Nội dung từ bài 5 – bài 13

 

10

16 - 22/10

19

 

 

20

Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái đất

Bài 16: Sóng. Thủy triều và dòng biển

 

 

11

(23-29/10)

21

 

22

Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

 

 

12

30 - 5/11

23

 

24

Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái đất

Bài 20: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý

 

 

13

6 - 12/11

25

 

26

Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

 

 

14

13 - 19/11

27

28

Bài 23: Cơ cấu dân số

Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài 24: Mục II không dạy

 

15

20 - 26/11

29

 

30

Bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

 

 

16

27/11 - 3/12

31

 

 

32

Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình

Bài 28: Địa lý ngành trồng trọt

Bài 27: Mục III, phần 2 không dạy

Bản đồ nông nghiệp thế giới

 

17(4 - 10/12

33

34

ÔN TẬP

ÔN TẬP

 

 

18(11-17/12

 

KIỂM TRA HKI

 

 

19

19 - 25/12

35

36

Bài 29: Địa lý ngành chăn nuôi

Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Bài 29: Mục II, không dạy vai trò và đặc điểm của từng vật nuôi

 

25/12 -31/12

 

NGOẠI KHÓA

 

 

 

 

HỌC KỲ II (Bắt đầu từ 1/1/2018)

 

 

20

1– 7/1/2018

37

 

 

Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

 

 

21

8/1 - 14/1

38

Bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp

Mục II: CN luyện kim không dạy

 

22

15/1 - 21/1

39

Bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp(tt)

 

Mục III: CN cơ khí

Mục V: CN hóa chất không dạy

 

23

22 - 28/1

40

Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 

 

24

29/1 - 4/2

41

Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

 

 

25

5/2 - 11/2

42

Bài 35: Vai trò các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Mục III: ý 3,4,5,Từ ở mỗi nước… đến hết không dạy

 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

(từ 12/2 – 25/2/2018)

 

26

26/2 - 4/3

43

Kiểm tra 1 tiết

 

 

27

5/3 - 11/3

44

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

 

 

28(12- 18/3)

45

Bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải

Một số tranh ảnh về các loại hình giao thông

 

29

19 - 25/3

46

Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kinh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma

Tìm hiểu thông tin trên Internet

 

30

26/3 - 1/4

47

Thực hành ( thay Bài 39)

Bài 39: Bỏ cả bài

 

 

31

2/4 - 8/4

48

Bài 40: Địa lý ngành thương mại

Bài 40: Mục IV: Các tổ chức thương mại thế giới -không dạy

 

32

9/4 - 15/4

49

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 

 

33(16 - 22/4

50

Ôn tập

Toàn bộ nội dung HKII

 

34(17- 23/4)

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II

 

 

35

30/4 - 6/5

51

Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

 

 

36 (7– 13/5)

52

Rèn kỹ năng thực hành

 

 

37(14 – 20/5

53

Rèn kỹ năng thực hành

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Tổ trưởng

 

 

                                                                                      Nguyễn Thị Tiến Hạnh

87