Chủ nhật, 7/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 530

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ HIV/AIDS TẠI TRƯỜNG THPT TÂN PHONG.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống ma túy các đơn vị trường học đã chủ động kết hợp với các cơ quan, đoàn thể, CB, GV trong và ngoài nhà trường tích cực vào cuộc, đề ra nhiều giải pháp và chỉ đạo quyết liệt nhằm phát huy sức mạnh của cả cộng đồng trong cuộc chiến chống ma túy.


Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống ma túy các đơn vị trường học đã chủ động kết hợp với các cơ quan, đoàn thể, CB, GV trong và ngoài nhà trường tích cực vào cuộc, đề ra nhiều giải pháp và chỉ đạo quyết liệt nhằm phát huy sức mạnh của cả cộng đồng trong cuộc chiến chống ma túy.

Tại các đơn vị trường học thì công tác thông tin, tuyên truyền thật sự cần thiết bởi học sinh là đối tượng dễ sa ngã vào tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, là đối tượng dễ bị các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo vì sự hiểu biết ít về ma túy. Vậy để nâng cao sự hiểu biết của CB, GV và học sinh về tệ nạn ma túy, nhiều trường học đã tích cực tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú:

-Tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục phòng chống ma túy – HIV/AIDS vào buổi sinh hoạt dưới cờ nhằm trang bị cho các em học sinh tiếp cận được các kiến thức, kỹ năng, thái độ về phòng chống ma túy – HIV/AIDS.

Sau mỗi buổi nghe và xem thông tin tuyên truyền, nhiều học sinh đã chủ động, tích cực tìm hiểu thêm về ma túy, tội phạm về ma túy, HIV/AIDS qua các phương tiện thông tin, đại chúng, qua Internet. Có thể thấy, hoạt động ngoại khóa giáo dục phòng chống ma túy – HIV/AIDS thực sự trở thành những bữa tiệc tinh thần được nhiều học sinh ngóng trông.

- Tổ chức tốt các cuộc thi tuyên truyền phòng chống ma tuý và HIV/AIDS do Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tổ chức tổ chức

Tác giả: AD
Nguồn tin: Pháp chế

Tin cùng chuyên mục

87