Trang công khai kết quả kiểm định trường THPT Tân Phong

Trang:1

Hình ảnh kiểm định

TRƯỜNG THPT TÂN PHONG QUẬN 7 TP.HCM 
ĐỊA CHỈ: 19F NGUYỄN VĂN LINH, KHU DC VEN SÔNG P.TÂN PHONG QUẬN 7 
ĐTLL: (08)37760138 - (08)37760139
EMAIL: c3tanphong.tphcm@moet.edu.vn
WEBSITE: thpttanphong.hcm.edu.vn