Thứ sáu, 4/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 393

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TỔ TOÁN

Với chủ đề hình học không gian, tổ Toán trường THPT Tân Phong đã tạo nên tiết học ngoại khóa đầy thú vị dành cho học sinh Khối 11

Thầy Thái Thanh Nhân - Tổ trưởng bộ môn Toán đang hướng dẫn cho học sinh.

 

 

87