Tập ảnh : TRIỂN LÃM SÁCH KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM(22/12/1944-22/12/2019)

164