Xây dựng trường THPT Tân Phong tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục quốc tế

Có 32 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v triển khai hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập

(Tải File đính kèm)

849/SGDĐT-CTTTVăn bảnQuản trị viên24-03-2022
2 Văn bản của UBND TPHCM v/v Hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập

(Tải File đính kèm)

882/UBND-VXVăn bảnQuản trị viên24-03-2022
3 Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Công văn số 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố 625/UBND-VXVăn bảnQuản trị viên02-03-2022
4 V/v hướng dẫn kiểm soát dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm)

548/UBND-VXVăn bảnQuản trị viên22-02-2022
5 KẾ HOẠCH Tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

3997/ KH-UBNDVăn bảnQuản trị viên30-11-2021
6 4040/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

4040/BGDĐT-GDTrHVăn bảnQuản trị viên17-09-2021
7 2337/SGDĐT-GDTH Về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch covid 19

(Tải File đính kèm)

2337/SGDĐT-GDTHVăn bảnQuản trị viên31-08-2021
8 3508/BGDĐT-GDTrH V/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dich Covid-19

(Tải File đính kèm)

3508/BGDĐT-GDTrHVăn bảnQuản trị viên27-08-2021
9 5512/BGDĐT-GDTrH V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

(Tải File đính kèm)

5512/BGDĐT-GDTrHVăn bảnQuản trị viên23-08-2021
10 Công văn 2310 /SGDĐT-GDTrH Về việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến

(Tải File đính kèm)

2310 /SGDĐT-GDTrHVăn bảnQuản trị viên23-08-2021
11 Thông tư 09 Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

09/2021/TT-BGDĐTVăn bảnQuản trị viên15-08-2021
12 CHỈ THỊ 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

10/CT-UBNDVăn bảnQuản trị viên19-06-2021
13 Về nhắc nhở các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định tạm ngưng các hoạt động dạy - học nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

1544/UBND-VXVăn bảnQuản trị viên18-05-2021
14 Về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

1431/UBND-VXVăn bảnQuản trị viên07-05-2021
15 Về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

1415/UBND-VXVăn bảnQuản trị viên07-05-2021
123