Thứ sáu, 11/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 102

Tăng cường các hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid-19

Nhà trường gửi đến quý Thầy Cô, CMHS và các em học sinh tham khảo tập luyện.

 

Căn cứ Công văn số 3323/BGDĐT-GDTC ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền các bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19.
Nhà trường gửi đến quý Thầy Cô, CMHS và các em học sinh tham khảo tập luyện.

Tác giả: Admin

Tin cùng chuyên mục

87